ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

BEST SmartEDU education school

ยินดีตอนรับสู่
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

สาสน์จากผู้อำนวยการโรงเรียน

Integer rutrum ligula eu dignissim laoreet. Pellentesque venenatis nibh sed tellus faucibus bibendum. Sed fermentum est vitae rhoncus molestie. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus. Sed vitae rutrum neque.

Learn More

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

พ.ศ. 2515 

พระครูมนูญธรรมากร (พระเขมสารโสภณ) ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2007

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2004

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2002

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

647

นักเรียน

33

บุคลากร

50

เปิดทำการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)