ติดต่อเรา.................

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ที่ตั้งเลขที่ 246 หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
เบอร์โทรศัพท์ 080-065-7345