- วันแม่แห่งชาติ
- แห่เทียนเข้าพรรษา
- จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
- ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- อบรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
- ปลูกต้นไม้ กอ.รมน.
- อบรมเยาวชนจิตอาสา
- จัดห้องเรียน
- big cleaning day
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
- Big C ปันน้ำใจ
- ประเมินสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ
- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 61
- อบรมคอมพิวเตอร์ม.6
- เลือกตั้งประธานนักเรียน
- อบรม 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- ไหว้ครู
- ประชุมผู้ปกครอง 1/60
- พิธีพระราชทานเพลิง สรีระสังขาร พระครูสุธรรมาภิราม
- วันวิสาขบูชา
- ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 61
- ค่ายพุทธบุตร
- ต้อนรับผู้อำนวยการอิทธิพล ปากเมือง
- ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน
- ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256
- ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/61